Yana Kayar Bahçe Kapısı

Yanakayar bahçe kapısı genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur. Bu tip girişlerde, açma kapama sürecinde kapının kayabilmesi için uzun ve dar bir boşluğa ihtiyaç vardır. Bahçe kapıları ; geniş girişler, yokuşlara yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılması için yeterli alan bulunmayan durumlarda en ideal korumadırlar.

Bahçe Kapıları nda ideal sistem seçilmek istendiğinde ağırlık ve kapı uzunluğu dikkate alınmalıdır.

Bahçe kapısı sistemleri, kapama sürecinde maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş fonksiyonu ile donatılmıştır, engel tespit fonksiyonu, kapı hareketinin bloke olması durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için, hareketi durdurur ve tersine çevirir.

izmir otomatik bahçe kapısı fiyatları modelleri